Trường Trung Học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu > Tin chi tiết

THÔNG BÁO V/v cho học sinh đi học lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 THÔNG BÁO V/v cho học sinh đi học lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 1. Học sinh toàn trường bắt đầu đi học trở lại vào ngày thứ hai (17/02/2020) theo thời khoá biểu. 2.

[index] [6184] [9947] [13023] [7985] [8297] [4456] [1388] [6957] [3355] [7875]

http://forex-portugal.cloud-mining.pw